Ý Nghĩa Chuỗi Tràng 108 Hạt Trầm Hương

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như muốn tiêu trừ các phiền não chướng, nên xâu chuỗi 108, luôn đem theo bên mình, hoặc đi đứng nằm ngồi, lần chuỗi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuỗi trì niệm danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.

Chuỗi 108 hạt Trầm Hương tiêu trừ 108 phiền muộn. Chuỗi 108 hạt Trầm Hương là Pháp khí cho người tu tập. 

Sở dĩ có con số 108 là do người ta mang 6 căn, 6 trần và 6 thức cộng lại thành Thập Bát giới (18) rồi nhân cho 6 món căn bản phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thành ra con số là 108 

Vì sao là Thập Bát Giới (18): trong Khế Kinh Phật có dạy: sở dĩ chúng sinh cứ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi, gốc là ở vô minh. Mà Vô minh có là do từ: Căn, Trần và Thức. 

Chuỗi 108 hạt do một vị sư trụ trì đặt Trầm Hương Phúc Nguyên

Vậy căn, trần, thức là gì?

Căn là:  mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trần là:  sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thức là:  nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Từ nơi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức. Thức tạo tác vọng động, tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác để trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. 
Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc đẹp của một người liền khởi tâm say đắm, từ nơi đắm mê sắc đẹp mà tạo nên hành nghiệp. Cho đến tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi thơm, thân chạm xúc những chỗ trơn láng mềm mại, ý suy nghĩ ghét, thương, hận, thù…
Lục căn là công cụ sai khiến của lục thức để tạo tác hành nghiệp thiện hoặc ác. Từ nơi hành nghiệp tích tụ chứa nhóm mang đi trong sáu nẻo luân hồi, từ quá khứ đến hiện tại, và, sẽ tiếp diễn trong tương lai; để chịu khổ trong vòng luân hồi.
 

Quá khứ do sáu căn không thanh tịnh, chạy theo trần cảnh khởi lên đắm trước tạo nghiệp: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Và trong đời vị lai ta lại cũng theo con đường cũ tạo nghiệp sanh tử tham, sân,… này mà đi.

Từ nơi mắt thấy sắc tạo nên sáu món căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến; cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi căn đều tạo nên sáu phiền não căn bản giống nhau:  tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Mỗi căn chúng ta có sáu thứ căn bản phiền não, và; như vậy, sáu giác quan đã tạo nên 36 thứ phiền não trong đời sống thường ngày. 

Do đó, cuộc đời của chúng ta liên tục nối tiếp trong ba đời từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Như vậy, trong ba đời ta đã tạo thành 108 thứ phiền não để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử không cùng tận.

Cho nên, bây giờ chúng ta lần chuỗi tràng 108 hạt Trầm Hương trong khi niệm Phật, là quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não mà mình đã tạo trong ba đời. Đoạn trừ 108 món phiền não cũng có nghĩa là làm cho sáu căn thanh tịnh.

Chuỗi tràng 108 hạt Trầm Hương size tay nữ

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như muốn tiêu trừ các phiền não chướng, nên xâu chuỗi 108 hạt Trầm Hương, luôn đem theo bên mình, hoặc đi đứng nằm ngồi, lần chuỗi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuỗi trì niệm danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.

Chuỗi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuỗi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của người đeo.

Ngoài chuỗi 108 hạt Trầm Hương, các Phật tử nên xâu các chuỗi Trầm Hương: 

- Chuỗi trung tràng có 54 hạt Trầm Hương biểu thị hành giả Phật Giáo tu trì phải tuân thủ các pháp Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Tín, Thập Hồi Hướng và bốn Pháp Thiện Căn.
- Chuỗi tiểu tràng gồm có 27 hạt Trầm Hương tượng trưng cho mười tám Pháp Học Nhân và chín Pháp Vô Học.
- Chuỗi 21 hạt Trầm Hương hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật.

- Chuỗi 18 hạt Trầm Hương tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn tượng trưng cho 18 vị A La Hán.

- Chuỗi 16 hạt Trầm Hương tượng trưng cho Thập Địa và Lục Ba La Mật.

- Chuỗi 14 hạt Trầm Hương tượng trưng cho mười bốn Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.
- Chuỗi 12 hạt Trầm Hương tượng trưng cho mười hai Nhân Duyên.

- Chuỗi 9 hạt Trầm Hương tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên Hoa.

Ngoài ra còn chuỗi 42 hạt, 81 hạt, 135 hạt, 216 hạt, 1080 hạt Trầm Hương

Chuỗi Phật giáo Mật Tông có chỗ dùng 110 hạt Trầm Hương 

Trầm Hương Phúc Nguyên - 120/37 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0979 61 37 81 (Viber/ Zalo) 

Website: tramhuongphucnguyen.com

0979613781