Ly kỳ với Xứ trầm hương

Xứ trầm hương Khánh Hòa đã vun bồi nhiều kỷ niệm với nhà văn Quách Tấn (1910 - 1992), khiến ông rất tâm huyết cho ra đời tác phẩm giá trị, được xem là cuốn địa phương chí cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Ly kỳ với Xứ trầm hương

Xứ trầm hương Khánh Hòa đã vun bồi nhiều kỷ niệm với nhà văn Quách Tấn (1910 - 1992), khiến ông rất tâm huyết cho ra đời tác phẩm giá trị, được xem là cuốn địa phương chí cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Tác giả Quách Tấn tiết lộ trong sách Xứ trầm hương: “Khánh Hòa ngày nay là phần đất của nước Tây Đồ Di thuở trước, sau khi bị nước Chiêm Thành thôn tính và đổi ra châu Kaut Hara (chạy từ núi Thạch Bi đến cuối Bình Thuận). Tên Cù Huân cổ nhân dùng để gọi Khánh Hòa có lẽ do tiếng Kaut Hara đọc trại. Hiện Nha Trang còn một vùng đất gọi là Hara. Như vậy, tiếng Kaut người Chăm ngày xưa chắc đọc na ná như tiếng Cù Huân, hoặc Kaut đọc là Cù, còn Huân là tiếng Việt thêm sau cho đẹp lời. Tây Đồ Di bị Chiêm Thành đánh lấy lúc nào không rõ, vì sách không thấy chép, còn Kaut Hara trở thành đất nước ta thì giữa thế kỷ 17, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh”.

Về tên gọi của Nha Trang, theo nhà văn “bật mí”: “Cuối thế kỷ 18, chúa Nguyễn Phúc Ánh lấy được thành Diên Khánh và cử tướng Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn Bình Hòa. Ông này cho xây đắp lại thành và lấy tên Nha Trang của con sông Cái để đặt tên. Đến triều Minh Mạng (1820 - 1840), dinh Bình Hòa đổi thành tỉnh Khánh Hòa, thành Nha Trang xây lại theo kiểu Vauban lấy lại tên Diên Khánh thành. Sau này, khi thực dân Pháp xâm chiếm đặt cơ quan cai trị ở miền duyên hải thì lấy lại hai chữ Nha Trang làm tên cho địa phận cai trị. Như vậy, tên gọi của TP.Nha Trang hiện nay có nguồn gốc từ tên của dòng sông chảy qua đây, chứ không phải con sông mang tên của thành phố như nhiều người lâu nay vẫn lầm tưởng”.

0979613781