Bản tin tổng hợp

Bản tin tổng hợp

Trầm Hương Phúc Nguyên tham gia triển lãm ở Hội Chợ Thượng Mại Quốc Tế 2019 tại Nha Trang diễn ra từ 27 08 2019 đến hết ngày 02 09 2019

Trầm Hương Phúc Nguyên tham gia triển lãm ở Hội Chợ Thượng Mại Quốc Tế 2019 tại Nha Trang diễn ra từ 27/08/2019 đến hết ngày 02/09/2019

Nằm trong Chương Trình Xúc Tiến Thương Mai Quốc Gia năm 2019, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam quyết định tổ chức Hội Chợ Thượng Mại Quốc Tế 2019 tại Nha Trang diễn ra từ 27/08/2019 đến hết...

Xem Thêm

Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm Trầm Hương Phúc Nguyên Do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Cấp

Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm Trầm Hương Phúc Nguyên Do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Cấp

Trầm Hương Phúc Nguyên rất tự tin về chất lượng các sản phẩm Trầm Hương do chính Phúc Nguyên sản xuất. Tuy nhiên, mọi thứ cũng cần kiểm tra bởi một bên thứ ba phải không quý khách? Và đây là...

Xem Thêm

Cách Đo Size Cổ Tay Đeo Vòng Trầm Hương

Cách Đo Size Cổ Tay Đeo Vòng Trầm Hương

Trầm Hương Phúc Nguyên gửi đến quý khách cách đo size cổ tay đeo vòng và gợi ý chọn size hạt

Xem Thêm

Miễn thuế xuất khẩu trầm hương trồng

Miễn thuế xuất khẩu trầm hương trồng

Theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng, mặt hàng này sẽ được miễn thuế xuất khẩu từ...

Xem Thêm

0979613781